آسانسورهای شرکت ایده نگار گیتی در انواع مختلف <p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: "B Nazanin";">آسانسور ریشه در زبان فرانسوی دارد که به زبان فارسی بالابر یا حمل بار معنی می شود . آسانسور به اتاقک متحرکی گفته می شود که به وسیله آن از طبقه ای به طبقات بالاتر روند و یا از طبقات بالا به طبقات پایین تر فرود آیند . به بیان دیگر آسانسور به تجهیزات حمل و نقل عمودی گفته می شود .آسانسور از ابتدایی ترین وسایل ساخت دست بشر است که معمولا به کمک انسان می آید .</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: "B Nazanin";">آسانسور نیز مانند هر وسیله برقی دیگر امکان این را دارد که به مشکل بر بخورد . عیب یابی آسانسور کار آسانی نیست . مثلا اگر شما ساکن یک آپارتمان باشید و آسانسورتان مرتب دچار مشکل میشود آنگاه چگونه می توان <strong>تعمیرات و نگهداری آسانسور</strong> را انجام داد . در این بین شرکت ایده نگار گیتی متخصص در امر <strong><a href="http://www.fuji-lift.com/">فروش آسانسور</a></strong> و پله برقی و قطعات آن به کمک شما می آید .</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: "B Nazanin";">انواع آسانسور های شرکت ایده نگار گیتی را می توان آسانسور مسافر بری ، آسانسور خانگی ، آسانسور پانورامیک ، آسانسور مسافربری </span><span dir="ltr">MRL</span><span lang="FA" style="font-family: "B Nazanin";"> ، آسانسور اتومبیل ، آسانسور حمل بار ، آسانسور بیمارستانی ، آسانسور ترکیبی</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> </span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: "B Yekan";">آسانسور حمل بار ایده نگار گیتی</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;">آسانسور حمل بار ایده نگار گیتی</p><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;">کارخانه فوجی امکان طراحی آسانسور حمل بار را در تمامی ظرفیت ها دارا می باشد . طراحی این نوع آسانسور ها مطابق با فضای موجود در پروژه صورت می پذیرد که این امر موجب افزایش فضا و در نتیجه افزایش ظرفیت مفید باربر آسانسور می گردد. خواهشمند است جهت اطلاع از ابعاد مورد نیاز چاهک آسانسور با ظرفیت درخواستی با بخش فنی این شرکت تماس حاصل نمایید.</p><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"> طراحی کابین آسانسورهای حمل بار</p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="background-color: rgb(237, 239, 241); color: rgb(51, 51, 51); font-family: "B Yekan"; font-size: 10pt;"> </span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; color: rgb(51, 51, 51); background: rgb(237, 239, 241);"> </span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: "B Yekan"; color: rgb(51, 51, 51); background: rgb(237, 239, 241);"> </span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">آسانسور اتومبیل ایده نگار گیتی</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">آسانسور اتومبیل شرکت ایده نگار گیتی متناسب با موقعیت پروژه در هر دو حالت کششی و یا هیدرولیک طراحی و نصب میگردند. کارخانه فوجی امکان تولید آسانسورهای خودرو بر خود را در 3 تیپ و متناسب با نیاز خریدار تولید می نماید. کلیه آسانسور های خودرو بر فوجی بر اساس استاندارد</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span dir="ltr">EN81</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;">  </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">اتحادیه اروپا طراحی و تولید می گردند.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51); background: rgb(237, 239, 241);"> </span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; line-height: 12.84px; color: rgb(51, 51, 51); background: rgb(237, 239, 241);"> </span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; line-height: 12.84px; font-family: "B Yekan"; color: rgb(51, 51, 51); background: rgb(237, 239, 241);"> </span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">آسانسور پانورامیک</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">عموما <strong><a href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none;">آسانسور پانورامیک</span></a></strong> در پروژه هایی که قصد به نمایش درآمدن</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";"> فضای خارجی از داخل آسانسور وجود دارد استفاده می گردد. یکی از فضاهای پرکاربرد این نوع آسانسور ها در وید اصلی مجتمع های تجاری و یا آسانسور های نصب شده بر روی نمای خارجی ساختمان می باشد. کارخانه آسانسور و پله برقی فوجی از معدود تولید کنندگانی است که</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";"> امکان طراحی آسانسور شیشه ای بدون قرنیز در دیوار انتهایی کابین را دارا می باشد که این امر سبب دید کامل فضای خارجی مسافر می گردد. همچنین درب های شیشه ای مورد استفاده بدون فریم</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">( </span><span dir="ltr">FrameLess )</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">بوده که جذابیت خاصی در طرح درب</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">طبقات ایجاد می نماید.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";"> </span><span style="background-color: rgb(237, 239, 241); color: rgb(51, 51, 51); font-size: 9pt;"> </span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="background-color: rgb(237, 239, 241); color: rgb(51, 51, 51); font-family: "B Yekan"; font-size: 9pt;"> </span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">آسانسور خانگی</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;"></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><a href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C"><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin"; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none;">آسانسور</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin"; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none;">خانگی</span></a></strong><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";"> فوجی دارای طراحی زیبا و</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";"> منحصر به فرد مطابق با فضای دکوراسیون و نمای داخلی خانه می باشند. از جمله مزایای این آسانسور می توان به کم صدا بودن آن اشاره نمود که این امر از محاسن مهم آسانسورهای خانگی به شمار می رود.کلیه آسانسور های خانگی فوجی به صورت پیش فرض دارای سیستم نجات اضطراری</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span dir="ltr">UPS</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";"> بوده و امکان برقراری تماس شهری در مواقع اضطراری از داخل کابین میسر می باشد.</span></p>

چرا پله برقی برس یا فرچه دارد ؟ <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">خیلی از افرادی که از پله برقی به بالا یا پایین میروند را وقتی می نگریم احتمال اینکه پای خود را به برس های کنار پله برقی قرار دهند تا کفش آنها توسط این برس ها تمیز شود زیاد است . اما آیا تاکنون از خود پرسیده ایم که این برس ها یا فرچه های ایمنی کنار پله برقی برای چیست ؟ و چه کاربردی دارد ؟</span><span dir="ltr"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">شاید خیلی ها فکر می کنند این فرچه ها بخاطر تمیز کردن کفش های آنهاست . اما این تفکر کاملا اشتباه است .</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">شاید شما حوادثی که بر اثر استفاده از</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><a href="http://www.fuji-lift.com/"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: "B Nazanin"; color: rgb(51, 51, 51);">پله برقی</span></strong></a><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">به وجود آمده را شنیده باشید . کوچکترین اتفاق می تونه باعث قطع عضو یا حتی مرگ افراد شود چرا که این پله های برقی که به راحتی شما را به بالا یا پایین حرکت می دهند به وسیله موتورهای قدرتمندی روشن هستند و کار می کنند و به این راحتی ها متوقف نمی شوند . پس اگر گوشه ای از لباس شما گیر کند قطعا اتفاق بدی می افتد .</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">دلیل وجود برس یا فرچه ایمنی برای چیست ؟</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">اگر دقت کرده باشید بین پله برقی و دیواره پله برقی شکافی وجود دارد . وجود این شکاف لازم است چرا که اگر این شکاف وجود نداشته باشد پله برقی حرکت نمی کند . دلیل استفاده از فرچه های ایمنی هم وجود همین شکاف است چرا که هم شکاف لازم است و هم این برس .</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";"></span></p><p> </p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">قرار دادن این برس به این دلیل است که اگر به هر دلیلی شما فراموش کرده و به این منطقه نزدیک شدید به شما آلارم داده که در منطقه خطر قرار دارید . دلیل دیگر وجود این برس ها برای این است که اگر از دست شما چیزی افتاد داخل اون شکاف نره . هر چیزی که از دست شما بیفتد چه بطری آب چه لوله آهنی باعث متوقف شدن پله برقی می شود و باعث تعمیر پله برقی و تعویض</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><a href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: "B Nazanin"; color: rgb(51, 51, 51);">قطعات پله برقی</span></strong></a><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">می شود . این فرچه ها باعث میشود که شی افتاده از دست شما داخل شکاف نرود . </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span></p>

انواع آسانسور و پله برقی فوجی لیفت شامل چه مواردی می باشد ؟ <p class=" " align="right"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-family: "B Nazanin";">شرکت ایده نگار گیتی دارای محصولاتی چون </span><span dir="rtl"><a href="http://www.fuji-lift.com/"><strong><span lang="FA" style="font-family: "B Nazanin";">پله برقی</span></strong></a></span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-family: "B Nazanin";"> و انواع آسانسور می باشد . از جمله  </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-family: "B Nazanin";">پله های برقی و</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span dir="rtl"><a href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: "B Nazanin"; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">راهرو متحرک</span></strong></a></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-family: "B Nazanin";">برند فوجی را می توان به عنوان یکی از محصولات نام آشنا در بازارهای بین المللی شناخت. از نقاط قوت پله های برقی فوجی میتوان به تولید شاسی اصلی</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-family: "B Nazanin";">( </span>Truss) <span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-family: "B Nazanin";">با پروفیل قوطی اشاره نمود که موجب افزایش طول عمر و کیفیت دستگاه می گردد. در مواردی که طول افقی و یا عرض موجود در محل پروژه کافی نباشد کارخانه فوجی امکان تولید پله برقی خاص با ابعاد ویژه را دارا می باشد همچنین در مواردی که به جهت موقعیت پروژه امکان طراحی پایه میانی</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-family: "B Nazanin";">(</span>Middle Support ) <span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-family: "B Nazanin";">در محل پروژه وجود نداشته باشد ، کارخانه فوجی امکان طراحی خاص به منظور جابه جایی یا حذف پایه میانی را دارا می باشد.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">آسانسور اتومبیل</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">این نوع آسانسورها متناسب با موقعیت پروژه در هر دو حالت کششی و یا هیدرولیک طراحی و نصب میگردند. کارخانه فوجی امکان تولید</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><a href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: "B Nazanin"; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">آسانسور خودرو</span></strong></a><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: "B Nazanin";">بر</span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";"> خود را در 3 تیپ و متناسب با نیاز خریدار تولید می نماید. کلیه آسانسور های خودرو بر فوجی بر اساس استاندارد</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span dir="ltr">EN81  </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">اتحادیه اروپا طراحی و تولید می گردند.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">آسانسور حمل بار</span></p><p> </p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">کارخانه فوجی امکان طراحی</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><a href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: "B Nazanin"; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">آسانسور باربر</span></strong></a><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">را در تمامی ظرفیت ها دارا می باشد . طراحی این نوع آسانسور ها مطابق با فضای موجود در پروژه صورت می پذیرد که این امر موجب افزایش فضا و در نتیجه افزایش ظرفیت مفید باربر آسانسور می گردد. خواهشمند است جهت اطلاع از ابعاد مورد نیاز چاهک آسانسور با ظرفیت درخواستی با بخش فنی این شرکت تماس حاصل نمایید.</span></p>

آسانسور پانورامیک و آسانسور خانگی چه ویژگی هایی دارند ؟ <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">عموما این نوع آسانسورها در پروژه هایی که قصد به نمایش درآمدن</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";"> فضای خارجی از داخل آسانسور وجود دارد استفاده می گردد. یکی از فضاهای پرکاربرد</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><a href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: "B Nazanin"; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">آسانسور پانورامیک</span></strong></a><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">در وید اصلی مجتمع های تجاری و یا آسانسور های نصب شده بر روی نمای خارجی ساختمان می باشد. کارخانه آسانسور و پله برقی فوجی از معدود تولید کنندگانی است که</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";"> امکان طراحی آسانسور شیشه ای بدون قرنیز در دیوار انتهایی کابین را دارا می باشد که این امر سبب دید کامل فضای خارجی مسافر می گردد. همچنین درب های شیشه ای مورد استفاده بدون فریم</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">( </span><span dir="ltr">FrameLess ) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">بوده که جذابیت خاصی در طرح درب</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";"> طبقات ایجاد می نماید.</span><span dir="ltr"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">آسانسور خانگی</span></p><p> </p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">آسانسورهای خانگی فوجی دارای طراحی زیبا و</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";"> منحصر به فرد مطابق با فضای دکوراسیون و نمای داخلی خانه می باشند. از جمله مزایای این</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><a href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: "B Nazanin"; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">آسانسور خانگی</span></strong></a><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">می توان به کم صدا بودن آن اشاره نمود که این امر از محاسن مهم آسانسورهای خانگی به شمار می رود.کلیه محصولات ایده نگار گیتی مخصوصا </span><a href="http://www.fuji-lift.com/"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">پله برقی و آسانسور</span></strong></a><strong><span style="font-family: "B Nazanin";"> </span></strong><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">و نیز آسانسور های خانگی فوجی به صورت پیش فرض دارای سیستم نجات اضطراری</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif;"> </span><span dir="ltr">UPS  </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "B Nazanin";">بوده و امکان برقراری تماس شهری در مواقع اضطراری از داخل کابین میسر می باشد.</span><span dir="ltr"></span></p>

آنچه در مورد آسانسور باید بدانیم <p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">آسانسور ریشه در زبان فرانسوی دارد که به زبان فارسی بالابر یا حمل بار معنی می شود . آسانسور به اتاقک متحرکی گفته می شود که به وسیله آن از طبقه ای به طبقات بالاتر روند و یا از طبقات بالا به طبقات پایین تر فرود آیند . به بیان دیگر آسانسور به تجهیزات حمل و نقل عمودی گفته می شود .آسانسور از ابتدایی ترین وسایل ساخت دست بشر است که معمولا به کمک انسان می آید .</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">آسانسور نیز مانند هر وسیله برقی دیگر امکان این را دارد که به مشکل بر بخورد . عیب یابی آسانسور کار آسانی نیست . مثلا اگر شما ساکن یک آپارتمان باشید و آسانسورتان مرتب دچار مشکل میشود آنگاه چگونه می توان <strong><a href="http://www.fuji-lift.com/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">تعمیرات و نگهداری آسانسور</a></strong> را انجام داد . در این بین شرکت ایده نگار گیتی متخصص در امر <strong>فروش آسانسور</strong> و پله برقی و قطعات آن به کمک شما می آید .</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">انواع آسانسور های شرکت ایده نگار گیتی را می توان آسانسور مسافر بری ، آسانسور خانگی ، آسانسور پانورامیک ، آسانسور مسافربری MRL ، آسانسور اتومبیل ، آسانسور حمل بار ، آسانسور بیمارستانی ،  آسانسور ترکیبی</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"> </p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">آسانسور حمل بار ایده نگار گیتی</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">کارخانه فوجی امکان طراحی <strong><a href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">آسانسور حمل بار</a></strong> را در تمامی ظرفیت ها دارا می باشد . طراحی این نوع آسانسور ها مطابق با فضای موجود در پروژه صورت می پذیرد که این امر موجب افزایش فضا و در نتیجه افزایش ظرفیت مفید باربر آسانسور می گردد. خواهشمند است جهت اطلاع از ابعاد مورد نیاز چاهک آسانسور با ظرفیت درخواستی با بخش فنی این شرکت تماس حاصل نمایید.</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"> طراحی کابین آسانسورهای حمل بار</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"><img src="http://fuji-lift.loxblog.com/upload/f/fuji-lift/image/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B1.JPG" width="300" height="380" style="border: none;" />  <img src="http://fuji-lift.loxblog.com/upload/f/fuji-lift/image/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B1_1.JPG" width="300" height="380" style="border: none;" /></p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"> </p>

مزیت های آسانسور پانورامیک نسبت به دیگر آسانسورها <p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">عموما <strong><a href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">آسانسور پانورامیک</a></strong> در پروژه هایی که قصد به نمایش درآمدن  فضای خارجی از داخل آسانسور وجود دارد استفاده می گردد. یکی از فضاهای پرکاربرد این نوع آسانسور ها در وید اصلی مجتمع های تجاری و یا آسانسور های نصب شده بر روی نمای خارجی ساختمان می باشد. کارخانه آسانسور و پله برقی فوجی از معدود تولید کنندگانی است که  امکان طراحی آسانسور شیشه ای بدون قرنیز در دیوار انتهایی کابین را دارا می باشد که این امر سبب دید کامل فضای خارجی مسافر می گردد. همچنین درب های شیشه ای مورد استفاده بدون فریم ( FrameLess ) بوده که جذابیت خاصی در طرح درب  طبقات ایجاد می نماید.</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"><img src="http://fuji-lift.loxblog.com/upload/f/fuji-lift/image/5.JPG" width="200" height="300" style="border: none;" />  <img src="http://fuji-lift.loxblog.com/upload/f/fuji-lift/image/4.JPG" width="200" height="300" style="border: none;" />  <img src="http://fuji-lift.loxblog.com/upload/f/fuji-lift/image/3.JPG" width="200" height="300" style="border: none;" /></p><div><br /></div>

آسانسور اتومبیل ایده نگار گیتی <strong style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"><a href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">آسانسور اتومبیل</a></strong><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"> شرکت ایده نگار گیتی متناسب با موقعیت پروژه در هر دو حالت کششی و یا هیدرولیک طراحی و نصب میگردند. کارخانه فوجی امکان تولید آسانسورهای خودرو بر خود را در 3 تیپ و متناسب با نیاز خریدار تولید می نماید. کلیه آسانسور های خودرو بر فوجی بر اساس استاندارد EN81  اتحادیه اروپا طراحی و تولید می گردند.</span>

خصوصیات آسانسور خانگی ایده نگار گیتی <p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"><strong><a href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">آسانسور خانگی</a></strong> فوجی دارای طراحی زیبا و  منحصر به فرد مطابق با فضای دکوراسیون و نمای داخلی خانه می باشند. از جمله مزایای این آسانسور می توان به کم صدا بودن آن اشاره نمود که این امر از محاسن مهم آسانسورهای خانگی به شمار می رود.کلیه آسانسور های خانگی فوجی به صورت پیش فرض دارای سیستم نجات اضطراری UPS  بوده و امکان برقراری تماس شهری در مواقع اضطراری از داخل کابین میسر می باشد.</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"><img src="http://fuji-lift.loxblog.com/upload/f/fuji-lift/image/1.JPG" width="250" height="350" style="border: none;" />  <img src="http://fuji-lift.loxblog.com/upload/f/fuji-lift/image/2.JPG" width="250" height="350" style="border: none;" /></p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"> </p>

آسانسور بیمارستانی | تخت بر | برانکارد بر | ایده نگار گیتی <p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"><strong> آسانسور بیمارستانی</strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">مطابق با استاندارد حداقل ابعاد داخلی کابین آسانسور های برانکارد بر  عمق2400*عرض1400 میلیمتر می باشد .<strong><a href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">آسانسور های بیمارستانی</a></strong> فوجی به صورت پیش فرض دارای سیستم باز شدن سریع درب ( Pre Door Advance Opening ) و سیستم نجات اضطراری پیشرفته UPS می  باشند که موجب افزایش کارایی و امنیت این نوع از آسانسور می گردد همچنین به جهت سهولت در نظافت این نوع آسانسور ها از کفپوش های خاص متناسب با نوع کاربری استفاده می گردد.</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247); text-align: center;"><img title="آسانسور بیمارستانی" src="http://fuji-lift.loxblog.com/upload/f/fuji-lift/image/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" width="195" height="259" style="border: none;" /></p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"><strong>مزیت های فنی آسانسور بیمارستانی</strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">مطابق با استاندارد حداقل ابعاد داخلی کابین آسانسور های برانکارد بر  عمق2400*عرض1400 میلیمتر می باشد . آسانسور های بیمارستانی فوجی به صورت پیش فرض دارای سیستم باز شدن سریع درب ( Pre Door Advance Opening ) و سیستم نجات اضطراری پیشرفته UPS می  باشند که موجب افزایش کارایی و امنیت این نوع از آسانسور می گردد همچنین به جهت سهولت در نظافت این نوع آسانسور ها از کفپوش های خاص متناسب با نوع کاربری استفاده می گردد.</p>

آسانسور حمل و نقل فوجی شامل چه ویژگی هایی می باشد؟ <p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"><strong>آسانسور حمل و نقل</strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">کارخانه فوجی امکان طراحی آسانسورهای باربر یا <strong><a href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">آسانسور حمل و نقل</a></strong> را در تمامی ظرفیت ها دارا می باشد . طراحی این نوع آسانسور ها مطابق با فضای موجود در پروژه صورت می پذیرد که این امر موجب افزایش فضا و در نتیجه افزایش ظرفیت مفید باربر آسانسور می گردد. خواهشمند است جهت اطلاع از ابعاد مورد نیاز چاهک آسانسور با ظرفیت درخواستی با بخش فنی این شرکت تماس حاصل نمایید.</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"> </p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247); text-align: center;"> <img title="آسانسور حمل و نقل" src="http://fuji-lift.loxblog.com/upload/f/fuji-lift/image/%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%82%D9%84.jpg" width="346" height="314" style="border: none;" /></p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">مزیت های فنی آسانسور حمل و نقل</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">کارخانه فوجی امکان طراحی آسانسورهای باربر را در تمامی ظرفیت ها دارا می باشد . طراحی این نوع آسانسور ها مطابق با فضای موجود در پروژه صورت می پذیرد که این امر موجب افزایش فضا و در نتیجه افزایش ظرفیت مفید باربر آسانسور می گردد. خواهشمند است جهت اطلاع از ابعاد مورد نیاز چاهک آسانسور با ظرفیت درخواستی با بخش فنی این شرکت تماس حاصل نمایید.</p>

چرا اکثر شرکت ها آسانسورهای پانورامیک را انتخاب می کنند؟ <p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"><strong>آسانسور پانورامیک</strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">عموما این نوع آسانسورها در پروژه هایی که قصد به نمایش درآمدن  فضای خارجی از داخل آسانسور وجود دارد استفاده می گردد. یکی از فضاهای پرکاربرد این نوع آسانسور ها در وید اصلی مجتمع های تجاری و یا آسانسور های نصب شده بر روی نمای خارجی ساختمان می باشد. کارخانه آسانسور و پله برقی فوجی از معدود تولید کنندگانی است که  امکان طراحی آسانسور شیشه ای بدون قرنیز در دیوار انتهایی کابین را دارا می باشد که این امر سبب دید کامل فضای خارجی مسافر می گردد. همچنین درب های شیشه ای مورد استفاده بدون فریم ( FrameLess ) بوده که جذابیت خاصی در طرح درب  طبقات ایجاد می نماید.</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247); text-align: center;"><img title="آسانسور پانورامیک" src="http://fuji-lift.loxblog.com/upload/f/fuji-lift/image/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9.jpg" width="351" height="304" style="border: none;" /></p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"><strong>مزیت های فنی آسانسور پانورامیک</strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">عموما مزیت <a href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">آسانسور پانورامیک</a> در پروژه هایی که قصد به نمایش درآمدن  فضای خارجی از داخل آسانسور وجود دارد استفاده می گردد. یکی از فضاهای پرکاربرد این نوع آسانسور ها در وید اصلی مجتمع های تجاری و یا آسانسور های نصب شده بر روی نمای خارجی ساختمان می باشد. کارخانه آسانسور و پله برقی فوجی از معدود تولید کنندگانی است که  امکان طراحی آسانسور شیشه ای بدون قرنیز در دیوار انتهایی کابین را دارا می باشد که این امر سبب دید کامل فضای خارجی مسافر می گردد. همچنین درب های شیشه ای مورد استفاده بدون فریم ( FrameLess ) بوده که جذابیت خاصی در طرح درب  طبقات ایجاد می نماید.</p>

آسانسورهای مسافربری فوجی چه ویژگی هایی دارند ؟ <p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"><strong>آسانسور مسافربری</strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">آسانسورهای مسافر بر فوجی به حرکت نرم و روان شهرت یافته است. به جهت عملکرد بهتر، به صورت پیش فرض در کلیه مدل ها  از کفشک های رولری استفاده شده است و نیز تمامی آسانسور های فوجی دارای سیستم تهویه مطبوع و سیستم نجات اضطراری یو.پی.اس می باشند. طراحی آسانسور با ابعاد خاص متناسب با فضای موجود در پروژه از جمله مزیت های رقابتی  است که موجب خاص شدن این برند در بازار های بین المللی و نیز بازار ایران شده است. این امر سبب گردیده که در صورت عدم توانایی سایر برند های مشابه در نصب آسانسور در فضا های محدود ، این برند بتواند با طراحی خاص و بدون دریافت هزینه اضافی اقدام به نصب و راه اندازی آسانسور پکیج مطابق با استاندارد ها بین الملل نماید.</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247); text-align: center;"><img title="آسانسورهای مسافربری فوجی" src="http://fuji-lift.loxblog.com/upload/f/fuji-lift/image/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%DB%8C.jpg" width="283" height="378" style="border: none;" /></p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"><strong>مزیت </strong><strong>های فنی </strong><strong>آسانسور مسافربری فوجی</strong></p><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">آسانسورهای مسافر بر فوجی به حرکت نرم و روان شهرت یافته است. به جهت عملکرد بهتر، به صورت پیش فرض در کلیه مدل ها  از کفشک های رولری استفاده شده است و نیز تمامی آسانسور های فوجی دارای سیستم تهویه مطبوع و سیستم نجات اضطراری یو.پی.اس می باشند. طراحی <a href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">آسانسور مسافربری</a> با ابعاد خاص متناسب با فضای موجود در پروژه از جمله مزیت های رقابتی  است که موجب خاص شدن این برند در بازار های بین المللی و نیز بازار ایران شده است. این امر سبب گردیده که در صورت عدم توانایی سایر برند های مشابه در نصب آسانسور در فضا های محدود ، این برند بتواند با طراحی خاص و بدون دریافت هزینه اضافی اقدام به نصب و راه اندازی آسانسور پکیج مطابق با استاندارد ها بین الملل نماید.</p>

پله برقی و راهروهای متحرک یا ترافیک؟ <p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"><strong>پله برقی</strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247); text-align: center;"><strong><img src="http://fuji-lift.loxblog.com/upload/f/fuji-lift/image/pele35.jpg" alt="تولید کننده پله برقی" width="500" height="333" style="border: none;" /></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">پله های برقی و راهرو های متحرک برند فوجی را می توان به عنوان یکی از محصولات نام آشنا در بازارهای بین المللی شناخت. از نقاط قوت پله های برقی فوجی میتوان به تولید شاسی اصلی ( Truss) با پروفیل قوطی اشاره نمود که موجب افزایش طول عمر و کیفیت دستگاه می گردد. در مواردی که طول افقی و یا عرض موجود در محل پروژه کافی نباشد کارخانه فوجی امکان تولید پله برقی خاص با ابعاد ویژه را دارا می باشد همچنین در مواردی که به جهت موقعیت پروژه امکان طراحی پایه میانی (Middle Support ) در محل پروژه وجود نداشته باشد ، کارخانه فوجی امکان طراحی خاص به منظور جابه جایی یا حذف پایه میانی را دارا می باشد.</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">مزیت های فنی</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">پله های برقی و راهرو های متحرک برند فوجی را می توان به عنوان یکی از محصولات نام آشنا در بازارهای بین المللی شناخت. از نقاط قوت پله های برقی فوجی میتوان به تولید شاسی اصلی ( Truss) با پروفیل قوطی اشاره نمود که موجب افزایش طول عمر و کیفیت دستگاه می گردد. در مواردی که طول افقی و یا عرض موجود در محل پروژه کافی نباشد کارخانه فوجی <strong><a href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">تولید کننده پله برقی</a></strong> خاص با ابعاد ویژه را دارا می باشد همچنین در مواردی که به جهت موقعیت پروژه امکان طراحی پایه میانی (Middle Support ) در محل پروژه وجود نداشته باشد ، کارخانه فوجی امکان طراحی خاص به منظور جابه جایی یا حذف پایه میانی را دارا می باشد.</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"> </p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"><strong>قطعات پله برقی</strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">قطعات پله برقی فوجی آسیا از مواد جدید و فن آوری های پیشرفته داخلی و خارج از کشور برای طراحی و تولید استفاده می کند. پله برقی دارای ساختارقابل استفاده ، راه پله استادانه و دقیق، کمربند ظریف، وطرح جذاب می باشد که به طور گسترده ای قابل استفاده برای مکان هایی که مسافران زیادی در حرکت هستند مانند مراکز خرید، سوپر مارکت ها، مترو، فرودگاه ها و غیره می باشد.در واقع یک نمایش درجریان جذاب به ساخت و ساز گسترده می افزاید.</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">مزیت های فنی</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"><strong> <a href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">قطعات پله برقی</a></strong> فوجی آسیا از مواد جدید و فن آوری های پیشرفته داخلی و خارج از کشور برای طراحی و تولید استفاده می کند. پله برقی دارای ساختارقابل استفاده ، راه پله استادانه و دقیق، کمربند ظریف، وطرح جذاب می باشد که به طور گسترده ای قابل استفاده برای مکان هایی که مسافران زیادی در حرکت هستند مانند مراکز خرید، سوپر مارکت ها، مترو، فرودگاه ها و غیره می باشد.در واقع یک نمایش درجریان جذاب به ساخت و ساز گسترده می افزاید.</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247); text-align: center;">  <img title="پله برقی" src="http://fuji-lift.loxblog.com/upload/f/fuji-lift/image/escalator-by-skypoweraz.jpg" style="border: none;" /></p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">از سال 1390 شرکت ایده نگار گیتی (fuji-lift) به عنوان نماینده انحصاری پله برقی و <strong><a href="http://www.fuji-lift.com/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">فروش آسانسور</a></strong> فوجی از شرکت (Suzhou Asia Fuji Elevator Co.Ltd )در ایران با بیش از 15 نمایندگی فعال در سراسر کشور مشغول به فعالیت می باشد که این امر موجبات فعالیت در لوکس ترین و بزرگترین مجموعه ها در سطح کشور را پدید آورده است که از جمله آنها می توان به پروژه نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب اشاره نمود.</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">به استحضار می رساند این شرکت از سال 1391 فعالیت خود را به عنوان وارد کننده قطعات یدکی پله برقی در ایران به صورت گسترده آغاز نموده، هم اکنون به عنوان یکی از برترین شرکت ها در حوزه واردات قطعات یدکی در ایران مشغول به فعالیت می باشد.</p>

خصوصیات آسانسور غذا بر چیست؟ <p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">خصوصیات <a title="آسانسور غذابر" href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D8%B1" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">آسانسور غذا بر</a> چیست؟</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247); text-align: center;"> <img title="آسانسور غذابر" src="http://fuji-lift.loxblog.com/upload/f/fuji-lift/image/_.JPG" width="166" height="235" style="border: none;" /></p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"><a title="آسانسور و پله برقی فوجی" href="http://www.fuji-lift.com/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">آسانسور</a> (بالابر) های غذا جهت جابجایی بسته های سبک ، ظروف غذا در منازل و رستوران ها ، ساختمان های اداری ، دانشگاهی ، بیمارستان ها ، هتل ها و همچنین فروشگاه ها و مجتمع های تجاری نصب و راه اندازی می گردند و اشخاص مجاز به استفاده از آن نیستند ، بطوریکه برای تحقق آن نباید سطح کف بالابر از یک متر مربع و ارتفاع آن از 1.2 متر بیشتر باشد . سطح دسترسی به کابین این نوع آسانسور را بر اساس نوع استفاده آن از تراز کف تمام شده 80 سانتیمتری از کف می توان طراحی کرد .</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">طراحی ویژه کابین ها امکان حمل بار سنگین را به مشتریان نخواهد داد . لیکن ایمنی در حمل بارهای سبک با ابعاد کوچک در کنار کاربری بسیار ساده از ویژگی های این آسانسورها می باشد .</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">برخی از مزایای این سیستم ها :</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">حرکت نرم و بی صدا</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">عدم نیاز به کندن زمین و بنایی</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">هزینه گرفتن برق 3 فاز را ندارد</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">نصب آسان و سریع</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">ایمنی بالا به دلیل نداشتن سیم بکسل</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">صرفه جویی در مصرف برق تا 40 % ( حرکت رو به پایین با موتور خاموش می باشد)</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">دارای سیستم اضطراری هنگام قطع برق می باشد</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">و...</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"> </p><div><br /></div>

بهترین گل آرایی برای ورودی عروس و داماد <h1 dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); background-color: rgb(235, 241, 247);">هترین گل آرایی برای ورودی عروس و داماد</h1><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">تزئین ورودی عروس و داماد به مراسم عروسی توسط <strong>تشریفات مجالس</strong> از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به طور قطع، جشن عروسی برای عروس و داماد یک شب رؤیایی و فوق العاده خواهد بود. اولین لحظه ای که مدعوین عروس داماد را می بینند هنگام ورود به مراسم عروسی است پس زیبایی و شکوه ورودی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ارایه ایده‌های نو و تازه‌ای که می‌شود در زمان ورود عروس و داماد به کار بست تنها توسط خدمات مجالس و <a href="http://www.melalceremony.com/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;"><strong>تشریفات عروسی</strong></a> حرفه ای امکان پذیر است.</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">قبل از هر چیزی، با کادر باغ و یا تالار عروسی خود در رابطه با طراحی‌ها و ایده‌هایی که برای ورود عروس و داماد دارند، مشورت کنید. در بسیاری از مواقع کادر اصلی تالار یا باغ ایده‌هایی برای ورود عروس و دامادها در نظر گرفته‌اند که می‌توانید از آنها استفاده کنید</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">اگر مسیر ورودی عروس و داماد به میزان کافی بزرگ باشد، می‌توانید با گل آرایی محیط را رمانتیک‌تر کنید. به عنوان مثال می‌توانید تمامی مسیری که عروس و داماد از درب ورود تا جایگاه باید طی کنند را با گلبرگ‌های گل بپوشانید. می‌توانید از گل‌های هم‌رنگ با لباس و یا دکور تالار استفاده کنید تا هارمونی بهتری در محیط ایجاد شود. قرار دادن شمع یا بادکنک در کنار مسیر عبور عروس و داماد، یکی دیگر از ایده‌های جالبی است که موجب می‌شود فضا زیباتر جلوه کند.</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">نورپردازی و نورافشانی یکی دیگر از گزینه‌های پیشنهادی ما است که البته این روزها بسیار هم رایج شده است. آتش بازی هم از دیگر مواردی است که می‌توان برای ورود عروس و داماد در نظر گرفت. قطعاً آتش بازی توجه همه حضار را یک باره به سمت</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">عروس و داماد جذب خواهد کرد.</p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"><img src="http://fuji-lift.loxblog.com/upload/f/fuji-lift/image/sSa.jpg" style="border: none;" /> </p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">در هنگام <a href="http://www.melalceremony.com/Services/215/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;"><strong>اجاره باغ عروسی</strong></a> یا تالار به مکان ورودی دقت کنید زیرا مواردی که ذکر شو مربوط به این دو مکان می باشد.. اگر باغ و یا تالار کوچکی دارید و از این بابت نگرانی دارید، باید بگوییم که نگرانی شما کاملاً بی مورد است زیرا می‌توانید تقریباً تمام موارد ذکر شده را با کمی تغییر در تالار و یا باغ خود به کار ببندید. به عنوان مثال، اگر تالار شما فضای کافی برای دیزاین ورودی عروس و داماد در اختیار ندارد، می‌توانید با یک تکه تور و یا گلبرگ‌های گل، مسیری را ایجاد کنید که همه میهمانان متوجه شوند این بخش به ورود عروس و داماد تعلق دارد.</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);">ساقدوش‌ها نقش بسیار مهمی در نظم و ترتیب بخشیدن به مراسم عروسی شما بر عهده دارند. خوشبختانه در چند سال اخیر حضور ساقدوش‌ها در مراسم عروسی باب شده است و همین امر موجب می‌شود تا مراسم عروسیتان بهتر جلوه کند. ساقدوش‌ها می‌توانند پیش از ورود عروس و داماد شرایط را جوری مهیا سازند که همه چیز درست در جای خود قرار داشته باشد. اگر با خواندن این مطلب به فکر انتخاب ساقدوش­ها هستید حتما قبل از هر کاری مقاله <a href="http://www.melalceremony.com/Articles/3086/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">لباس ساقدوش عروس و داماد را چگونه انتخاب کنیم؟</a> را که توسط <strong>تشریفات عروسی ملل</strong> تهیه شده حتما مطالعه فرمایید</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(235, 241, 247);"> </p>

خصوصیات آسانسور پانورامیک چیست؟ <p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"><a data-mce-href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9" href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9" title="آسانسور پانورامیک">آسانسور پانورامیک</a></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left;"><a data-mce-href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9" href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9" title="آسانسور پانورامیک"><img src="http://fuji-lift.loxblog.com/upload/f/fuji-lift/image/0173557465(1).JPG" width="300" height="350" data-mce-src="http://fuji-lift.loxblog.com/upload/f/fuji-lift/image/0173557465(1).JPG" style="border: 0px; cursor: default;" /></a></p><p dir="rtl" align="right" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"> ظاهر زیبا زینت بخش ساختمان شما خواهد بود، چند زاویه بودن چشم انداز خارجی ، حوزه دید مسافر را افزایش خواهد داد. روشنایی واحد آسانسور در محیط احاطه شده، <a data-mce-href="http://www.fuji-lift.com/" href="http://www.fuji-lift.com/" title="آسانسور و پله برقی">آسانسور</a> پانوراما را تبدیل به یک خط دید روشن و نورانی میکند.سوژو آسیا فوجی آسانسور به ساختمان شخصیت و ارزش می دهد.این که آسانسور در خارج از محل و یا در داخل می باشد مساله مهمی نیست. درعوض آسانسور پانوراما می تواند به یک مرکز توجه تبدیل شده و مسافران می توانند به راحتی از سبک معماری و محیط اطراف آن لذت ببرند. سبک پویا و رنگارنگ آن به چشم انداز در حال حرکت ساختمان،شکل و کاراکتر خاص می بخشد. آسانسوربا شکوه دایره وار پانوراما دارای طراحی کلاسیک، ماشین گرد و روشنایی آتشین انتهایی است که احساسی از دنیای آینده را به ارمغان می آورد .همچنین انواعی از زاویه دار، نیم دایره، cut-based و دیگر اشکال آسانسور پانوراما وجود دارد که بدون توجه به امر تطبیق آن با نوع ساختمان، می تواند سبک منحصر به فرد را منعکس کند.</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"> </p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"> </p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"> </p>

چه کسی پله برقی را اختراع کرد ؟ <p align="right" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><img src="http://fuji-lift.loxblog.com/upload/f/fuji-lift/image/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF_Large.jpg" width="600" height="300" data-mce-src="http://fuji-lift.loxblog.com/upload/f/fuji-lift/image/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF_Large.jpg" style="border: 0px; cursor: default;" /></p><p align="right" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br data-mce-bogus="1" /></p><p align="right" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">آیا تاکنون از سوار شدن بر یک ایده لذت برده اید؟</p><p align="right" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ایده سوار شدن بر پله برقی را ناتان ایمز با ایده پلکان گردان به ثبت رساند درحالی که او هرگز ایده خود را به مرحله اجرا در نیاورد 30 سال بعد توسط لیمون سودر 4 طرح شبیه به پله برقی ارائه داد اما او هم ایده خود را عملی نکرد.</p><p align="right" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">بالاخره در سال 1892 جس رنو نقاله ممتد یا <a href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C" data-mce-href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C">آسانسور</a> را ثبت کرد . او همچنین اولین پله برقی فعال را تولید کرد و او را آسانسور نامید و در سال 1896 در نیویورک نصب کرد.</p><p align="right" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">بلافاصله بعد از آن جورج ای ویلر طرح پله برقی خود را ارائه داد . اما ایده او نیز عملی نشد . اما چارلز سی برگر در سال 1899 یک نمونه تولیدی از پله برقی را در کارخانه آسانسور سازی ساخت و در سال 1900 نام پلکان متحرک را ابداع کرد. که به معنی حرکت از یک نقطه میباشد.</p><p align="right" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">جالب است بدانید طویل ترین سیستم پله برقی در هنگ کنگ به طول 780 متر در محیط باز می باشد.</p><p align="right" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="http://www.fuji-lift.com/" data-mce-href="http://www.fuji-lift.com/">پله برقی</a> فوجی آسیا از مواد جدید و فناوری های پیشرفته داخلی و خارج از کشور برای طراحی و تولید استفاده می کند . پله برقی دارای ساختار قابل استفاده ، راه پله استادانه و دقیق ، کمر بند ظریف و طرح جذاب می باشد که به طور گسترده ای قابل استفاده برای مکان هایی که مسافران زیادی در حرکت هستند مانند مراکز خرید، سوپر مارکت ها ، مترو ، فرودگاه ها و غیره می باشد . در واقع یک نمایش در جریان جذاب به ساخت و ساز گسترده می افزاید.</p><p align="right" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">تجهیزات و <a href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C" data-mce-href="http://www.fuji-lift.com/Product/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C">قطعات یدکی پله برقی</a> شامل دو بخش قطعات مکانیکی پله برقی و قطعات الکتریکی پله برقی می باشد.</p><p align="right" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">قطعات الکتریکی پله برقی شامل</p><p align="right" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">1.تابلو برق پله برقی 2.کنتاکتورهای فرمان 3.کنترل فاز پله برقی 4.سنسور استپ میسینگ 5.سنسور اضافه بار</p><p align="right" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">6.میکروسویچ مدل های مختلف با کارایی متفاوت 7.سویچ استارت پله برقی 8.سویچ استپ پله برقی و ...</p><p align="right" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">میباشد.<img src="http://fuji-lift.loxblog.com/upload/f/fuji-lift/image/1.jpg" width="768" height="561" data-mce-src="http://fuji-lift.loxblog.com/upload/f/fuji-lift/image/1.jpg" style="border: 0px; cursor: default;" /></p><p align="right" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br data-mce-bogus="1" /></p><p align="right" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">جهت اطلاعات بیشتر با شرکت ایده نگار گیتی به سایت <a data-mce-href="http://www.fuji-lift.com/" href="http://www.fuji-lift.com/" title="شرکت ایده نگار گیتی">http://www.fuji-lift.com/</a> مراجعه نمایید.</p>

بهترین نوع آسانسور را ازکجا بخریم؟ <p class=" " align="right" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 18px;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-family: Arial, sans-serif;">این روزها با ساخت ساختمان های بلند و آسمان خراش ها یکی از مهمترین اجزای ساختمان که برای راحتی و سهولت باید در نظر گرفته شود قطعا آسانسور است <a href="http://www.fuji-lift.com/Product" target="_blank" title="محصولات آسانسور فوجی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204);">انواع آسانسور</a>، </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-family: Arial, sans-serif;">قیمت اسانسور، قطعات اسانسور و مراکز فروش آسانسور از مواردی است که قبل از خرید باید درباره آنها تحقیق کنیم.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">دانش و تکنولوژی دائم در حال تغییر و دگرگونی می باشد و هر روز خبری از نو آوری جدیدی در صنعت آسانسور شنیده می شود به همین دلیل نصب و راه اندازی آسانسور نیازمند </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">آموزش اسانسور است به دلیل اهمیت این کار دوره های آموزش آسانسور فنی و حرفه ای نیز در آموزشگاه ها برگزار میشود تا با تخصصی کامل راه اندازی و بهره برداری شود. کتاب آموزش آسانسور نیز ممکن است به یادگیری این مبحث کمک کند ولی کافی نخواهد بود.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><img src="http://uupload.ir/files/rugd_fuji-lift-1.jpg" style="border: 0px; max-width: 450px;" /></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شرکت ایده نگار گیتی</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> نماینده انحصاری پله برقی و آسانسور فوجی به این افتخار نائل گردیده تا انواع آسانسور کششی، آسانسور هیدرولیک، آسانسور مسافربری، آسانسور مسافربری </span><span dir="ltr">MRL</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">، آسانسور پانورامیک، آسانسور بیمارستانی، آسانسور حمل و نقل، آسانسور اتومبیل، آسانسور غذابر، آسانسور خانگی</span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">، </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">آسانسور ترکیبی، راه رو متحرک، قطعات پله برقی، تبلیغات پله برقی، پله برقی را با بهترین قطعات و مناسب ترین قیمت ساخته و به بازار عرضه کند.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">تلاش درجهت تعیین واجرای استاندارد ملی برای کلیه مراحل فروش ، طراحی ، ساخت و تولید آسانسور و پله برقی و انواع قطعات آن و نیز نصب و راه اندازی ، تعمیر و نگهداری و بهره برداری آسانسور و پله برقی</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> از طرف </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">سندیکای اسانسور ارائه می شود.</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شرکت ایده نگار گیتی نماینده انحصاری پله برقی و <a href="http://www.fuji-lift.com/" target="_blank" title="آسانسور فوجی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204);">آسانسور فوجی</a> با ارائه </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">لیست قیمت به روز قطعات آسانسور و پله برقی بهترین نوع محصول را به صنعت ساختمان ارائه می دهد.</span></p>